Konferencijos programa

Konferencijos vieta: LITEXPO / WWW.SIGNALS.LT

08:00–08:55  Registracija

Plenarinė sesija.
MATOME TIKRĄJĮ VAIZDĄ (?)

Vedėjas: Deividas Jursevičius

09:00–09:10
Sveikinimo žodis
09:10–09:20
Sveikinimo žodis
Mindaugas Macijauskas
09:20–09:55
Duomenų analizės ir eksperimentinių įrodymų naudojimas realiuoju laiku siekiant veiksmingesnio vystymosi
Arianna LegoviniVertinimo ir duomenų pajėgumų inovacijos leidžia suprasti problemą, kurią mes bandome išspręsti. Analizuodami duomenis, atrandame galimybių skirti viešuosius išteklius ir pajėgas ir nustatyti jų prioritetus. Išbandydami politikos galimybes, mes sumažiname geresnių sprendimų pasirinkimą. Vertindami politiką ir programas fiksuojame sėkmės atvejus ir pagrindžiame paramą jiems.
09:55–10:20
Duomenų valdymas ir analizė krizių metu: COVID-19 pandemijos atvejis
Prof. dr. Vitalis NakrošisEfektyvus duomenų valdymas ir analizė  šiuolaikiniame pasaulyje yra labai svarbūs valdant dažnėjančias krizes, prisitaikant prie besikeičiančių aplinkybių ir kuriant sisteminėms grėsmėms atsparesnį viešąjį valdymą. COVID-19 pandemijos sukelta sudėtinga ir daugialypė krizė sukūrė naują impulsą geresniam duomenų valdymui ir atvėrė daug technologinių galimybių dirbant „naujoje realybėje“. Tačiau šio potencialo išnaudojimas krizių metu priklauso nuo viešojo valdymo gebėjimų, valdžios legitimumo ir aktyvios lyderystės.
10:20–10:45
Didžiosios Britanijos patirtis: duomenų svarba priimant valdymo sprendimus
10:45–11:00
APDOVANOJIMAI
Vedėja: Inga Tarakavičiūtė, Valstybės kontrolė, Lietuva
11:00–11:30
SIGNALAI POKYČIAMS
Konferencijos žiūrovus kviečiame stebėti diskusiją, kurios dalyviai dalysis veiklos patirtimis, išmoktomis pamokomis ir laukiamų iššūkių įžvalgomis.
11:00–11:30
Kavos pertrauka
Tiesioginė SIGNALŲ POKYČIAMS diskusijos transliacija vyks kavos pertraukos metu iš fojė. Kviečiame stebėti.
Paralelinė sesija.
KIEVIENAS MOKINYS SVARBUS (?)

Moderatorė: Eglė Daunienė

11:30–12:00
Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai?
Lina BalėnaitėKaip sekasi gerinti mokinių pasiekimus, ar pažengėme į priekį palyginti su 2017 m. audito ataskaitoje pateiktais bendrojo ugdymo būklės vertinimais, ar rezultatyvus ugdymo įstaigų lėšų panaudojimas; ar švietimo veikla organizuojama siekiant tolygiai gerinti mokinių pasiekimus; ar pedagoginiams darbuotojams už darbą atlyginama laikantis teisės aktų reikalavimų: pranešimo metu sužinosite, ką nustatė auditoriai siekdami atsakyti į šiuos klausimus.
12:00–12:30
Tarptautinės mokyklų inovacijų tendencijos: inovacijų taikymas švietime, siekiant kiekvieno mokinio pažangos
Dr. Francesc PedróKiek inovacijos keičia mūsų mokyklas? Ar technologijos, ypač po jų aktyvaus naudojimo pandemijos metu, atveria naujų galimybių? Ar politikai pasiruošę remti mokytojus pertvarkant mokyklas?
12:30–13:00
Įrodymų naudojimas švietimo kokybei gerinti
Dr. Dirk Van DammePalyginti su kitais viešosios politikos sektoriais (pvz., sveikatos), įrodymais pagrįsta politika ir praktika švietimo srityje vis dar nėra įprasta. Tačiau sistemingas duomenų ir įrodymų naudojimas gali labai pagerinti švietimo politikos ir praktikos kokybę. Pranešime daugiausia dėmesio bus skiriama tam tikroms sąlygoms ir strategijoms, kurios gali padėti pereiti prie įrodymais grįstos politikos ir praktikos.
13:00–14:00
Pietūs
Tiesioginė SIGNALŲ POKYČIAMS diskusijos transliacija vyks pietų pertraukos metu iš fojė. Kviečiame stebėti.
13:00–13:30
SIGNALAI POKYČIAMS
Konferencijos žiūrovus kviečiame stebėti diskusiją švietimo tema, kurios dalyviai dalysis veiklos patirtimis, išmoktomis pamokomis ir laukiamų iššūkių įžvalgomis. Nuo 13:30-14:00 val. vyks diskusija klimato kaitos tema. 
14:00–15:20
Diskusija: Kaip užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio poreikius?
Paralelinė sesija.
MAN RŪPI KLIMATO KAITA (?)

Moderatorė: Doc. dr. Margarita Šešelgytė

11:30–12:00
Ar reaguojame į gamtos siunčiamus signalus?
Dr. Živilė SimonaitytėGamta siunčia mums signalus: tirpsta ledynai, kyla oro temperatūra, keičiasi kritulių kiekis, kyla vandens lygis. Ar mes matome šiuos signalus, ar esame pasiruošę į juos reaguoti, ką darome, kad sumažintume neigiamas klimato kaitos pasekmes. Nepraleiskime šių signalų ir laiku imkimės veiksmų, tausojančių mūsų visų aplinką.
12:00–12:30
Kaip klimato politika tapo viena svarbiausių Norvegijos politikos temų?
Lars-Henrik Paarup MichelsenValstybės ir vietos lygmens viešasis sektorius kasmet perka prekių ir paslaugų bei investuoja už milijardus eurų. L. H. Paarup Michelsen pranešime pateikiami konkretūs atvejai Norvegijoje, kur viešieji pirkimai naudojami kaip priemonė dideliu mastu plėtoti ir diegti netaršias technologijas ir sprendimus.
12:30–13:00
Ko išmokome iš energijos vartojimo efektyvumo auditų
Frédéric SobletEnergijos vartojimo efektyvumas ypač svarbu kovojant su klimato kaita. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuose sektoriuose buvo didelis iššūkis, ir ES nepasiekė savo 2020 m. tikslo. Veiksmingą energijos vartojimo efektyvumo politiką sunku sukurti bei įgyvendinti, tačiau tai galima ir būtina padaryti, jei norime iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį.
13:00–14:00
Pietūs
Tiesioginė SIGNALŲ POKYČIAMS diskusijos transliacija vyks pietų pertraukos metu iš fojė. Kviečiame stebėti.
13:30–14:00
SIGNALAI POKYČIAMS
Konferencijos žiūrovus kviečiame stebėti diskusiją klimato kaitos tema, kurios dalyviai dalysis veiklos patirtimis, išmoktomis pamokomis ir laukiamų iššūkių įžvalgomis. Nuo 13:00-13:30 val. vyks diskusija švietimo tema. 
14:00–14:20
Pagrindiniai duomenys, kuriais remiasi Europos klimato politika
François DejeanLaiku pateikiami ir patikimi duomenys yra svarbiausi politikos cikle – nuo planavimo iki stebėsenos ir vertinimo. Todėl labai svarbu sukurti skaidrius ir patikimus mechanizmus, leidžiančius politikos formuotojams teikti aktualius duomenis ir informaciją. Tai ypač taikytina klimato kaitos politikai, kuri turi remtis patikimais moksliniais įrodymais ir pagrįstomis žiniomis, kad galėtų tinkamai spręsti šį svarbų iššūkį.
14:20–15:20
Diskusija: Ką turime daryti, kad pasiektume 2030 tikslus?
Baigiamoji sesija.
SIGNALAI POKYČIAMS

Moderatorius: Mindaugas Jackevičius

Tiek gyvai, LITEXPO, tiek tiesioginės transliacijos platformoje, bus užtikrintas vertimas į anglų kalbą ir iš jos į lietuvių kalbą.