Konferencijos programa

08:00–08:55 Registracija

Plenarinė sesija.
Strateginis mąstymas: matome dalį ar visumą?

Vedėjas: Vaidotas Beniušis

09:00–09:25 Strateginis mąstymas ir Miunhauzeno trilemaDr. Arūnas DulkysPokyčiai visada lenktyniauja su laiku ir dažniausiai pralaimi, nes įklimpsta strateginio valdymo baloje. Baronas Miunhauzenas tikėjo, kad mąstantis žmogus tiesiog privalo reguliariai išsitraukti save už plaukų iš balos. Beje, teigiama, jog mąstymas – didžiausias autoritarinių visuomenių baubas. Todėl ir aukščiausiosios audito institucijos auditai kviečia ne aklai ir formaliai veikti, o mąstyti. Valstybės kontrolierius kvies pasikalbėti apie tai, ką strateginio planavimo ir valdymo praktika Lietuvoje sako apie mus ir mūsų mąstymą.
09:25–09:50 Efektyviausios viešųjų finansų reformos kryptysBoris CournèdeĮtraukų augimą skatina mokesčių ir išlaidų reformos. Jos gali būti skirtingų rūšių: vadinamosios visiems naudingos reformos, kurios didina ekonominius rezultatus ir kuria pajamų lygybę, reformos, teikiančios naudą kuriuo nors vienu aspektu, ir tokios, kurios siūlo kompromisą tarp vidutinių pajamų augimo ir neigiamo paskirstymo poveikio. Atliktos empirinės analizės atskleidžia, kokios mokesčių ir išlaidų reformos daro poveikį gerovei ir pajamų pasiskirstymui, bei nurodo, koks yra to poveikio dydis.
09:50–10:15 Teigiamas viešųjų investicijų poveikis ekonomikos augimuiDr. Paul JoycePranešime bus aptariami svarbiausi viešųjų investicijų klausimai: kokios yra viešųjų investicijų pasekmės, koks jų poveikis ekonomikos augimui, kaip palyginti skirtingas viešųjų investicijų panaudojimo galimybes ir poveikį ekonomikos augimui, kiek svarbūs yra vyriausybės ekonominės valdysenos sprendimai ir strateginiai pajėgumai valdyti įtampas, kylančias tarp svarbiausių prioritetų (pvz.: ekonominio stabilumo, ekologiško augimo, socialinės gerovės, gerovės valstybės reformavimo ir modernizavimo).
10:15–10:30 Apdovanojimai
10:30–11:00 Kavos pertrauka
Paralelinė sesija.
Vertę kuriantis pokytis

Moderatorė: Eglė Daunienė

11:00–11:30 Kaip keičiant biudžetą keičiasi mūsų kultūra – Austrijos biudžeto reformos poveikisAlexander GruenwaldFederalinės valdžios lygiu įdiegusi į rezultatus orientuotą biudžeto sudarymo procesą, Austrija pradėjo kelionę atskaitingesnio ir skaidresnio valdymo link. A. Gruenwaldas savo pranešime analizuos, kaip šis perėjimas nuo sąnaudų prie poveikio keičia mūsų veikimo būdą ir kultūrą. Taip pat bus atskleidžiama, kaip tai padeda darniai spręsti iššūkius ir sudėtingas mūsų laikų problemas.
11:30–12:00 Adaptyviosios lyderystės įrankiai produktyviems susitarimamsMart LaidmetsSėkmės istorija apie tai, kaip Estija pastaraisiais dešimtmečiais planavo ir įgyvendino bendrojo lavinimo reformas. Pranešimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus: kas turėjo įtakos apibrėžiant bendrojo lavinimo prioritetus ir kaip tai susiję su pokyčiais kitose srityse; kokie konkretūs ir išmatuojami rezultatai ir kokie iššūkiai laukia ateityje; ar reformos prisidėjo prie centrinės ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo formavimo ir kokiu mastu.
12:00–12:30 Spartesni pokyčiai ir inovacijos naudojant ciklines sprendimų priėmimo struktūrasPieter Van der MechéKaip kurti sprendimų priėmimo struktūras, kurios integruoja pokytį į organizacijos „operacinę sistemą“. Šiuo pokyčiu siekiama ne pakeisti sistemą,  o įdiegti pokytį kaip nuolatinę ir neatskiriamą sistemos dalį. Tai 50-ies metų patirtis diegiant sociokratinių sprendimų priėmimo struktūras versle bei sveikatos priežiūros ir valdžios sektoriuose, psichologinio saugumo, nuosavybės, įvairovės ir įsipareigojimo siekti pokyčių skatinimas.
12:30–13:30 Pietūs
13:30–15:00 Diskusija: Kada įvyksta pageidaujami pokyčiai?Dalyviai: Rūta Skyrienė, Inga Ruginienė
Paralelinė sesija.
Socialinės gerovės rebusas

Moderatorius: Marius Vaščega

11:00–11:30 Įtraukusis augimas – kaip jį pasiekti?
11:30–11:50 Lietuva – paradokso valstybė. Kokie sprendimai būtini jau šiandien?
11:50–12:10 Socialinės paramos sistema – prieinama, įgalinanti, adekvati?Mindaugas MacijauskasSocialinės paramos sistema – itin svarbi mažinant skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau tam pasiekti reikia, kad ji būtų prieinama visiems, skatinanti išeiti – įgalinanti, ir užtikrinanti bent minimalius poreikius – adekvati.
Atliktas auditas parodė, kad paramos sistema Lietuvoje daugeliu atvejų neužtikrina minimalių vartojimo poreikių jos gavėjams, neišnaudojamos galimybės asmenis įgalinti, o informavimo priemonės stokoja paprastumo, aiškumo, todėl gyventojams gali būti sudėtinga pasinaudoti visomis socialinės paramos galimybės.
12:10–12:30 Suomijos viešosios politikos priemonės, skirtos socialinei gerovei ir pajamų paskirstymuiTytti Yli-ViikariPranešimas aptars socialinės politikos kryptis ir priemones bei svarbiausius socialinės gerovės ir mokesčių sistemos elementus, apibrėžiančius socialinę gerovę ir pajamų paskirstymą Suomijoje. Pastarojo meto valstybiniai auditai pabrėžia struktūrinius iššūkius, susijusius su dideliais demografiniais pokyčiais ir Suomijos viešųjų finansų tvarumo atotrūkį.
12:30–13:30 Pietūs
13:30–13:50 Socialinės investicijos – galimybė sukurti socialinę gerovę senstančioje visuomenėjeDr. Jon KvistĮtraukusis augimas ir socialinis investavimas viso gyvenimo laikotarpiu – šių dviejų tikslų sujungimas gali tapti viena iš perspektyviausių XXI amžiaus globalios socialinės politikos mąstysenos inovacijų. Socialinės investicijos yra politikos kryptis, skirta tobulinti žmonių įgūdžius ir gebėjimus, siekiant suteikti jiems galimybę visapusiškai dalyvauti švietimo programose, socialiniame gyvenime ir įsidarbinti. Tokia politika siekiama pagerinti ne tik atskirų asmenų gyvenimą, bet ir šalių ekonomines perspektyvas: gauti daugiau pajamų iš mokesčių, kurie surenkami iš dirbančiųjų, ir patirti mažesnes socialines ir sveikatos išlaidas.
13:50–14:10 Pastarojo meto Jungtinės Karalystės socialinė politika ir socialinių įmonių vaidmuoProf. Jo PritchardĮvairios socialinės politikos kryptys Jungtinėje Karalystėje, pvz., universalių kreditų sistemos įvedimas, lėmė daugelio sričių pokyčius. Pranešimas trumpai apžvelgs pagrindines politikos kryptis ir jų poveikį žmonėms. Socialinės įmonės – tai įmonės, kurios pelną naudoja socialinei gerovei kurti, siekia atsižvelgti į šį poveikį, įskaitant ir socialinę įtrauktį. Pranešime bus pristatytas tokios jų veiklos efektyvumas bei pateikta keletas praktinių pavyzdžių.
14:10–15:00 Diskusija: Kokių pokyčių reikia, kad pajamų nelygybė Lietuvoje mažėtų?Dalyviai: Mindaugas Macijauskas, Dr. Jekaterina Navickė, Dr. Raimondas Kuodis
Baigiamoji sesija.
Signalai pokyčiams

Vedėjai: Mindaugas Jackevičius ir Eglė Butkevičienė

15:00–16:00 Apibendrinanti diskusijaSIGNALŲ gaudytojai: Dr. Vilius Bartninkas, Vaidas Jauniškis, Ieva Giedraitytė, Dr. Živilė Simonaitytė, Julius Lukošius

Konferencijoje bus užtikrintas vertimas į anglų kalbą ir iš jos į lietuvių kalbą. Pranešimai bus tiesiogiai transliuojami internetu portale LRT.LT.