Dr. Vilius Bartninkas
Vilniaus Universiteto podoktorantūros stažuotojas

Kembridžo universiteto daktaras Vilius Bartninkas yra dėstęs Kembridžo universitete, Londono karališkajame koledže, Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Jis yra paskelbęs mokslinių publikacijų politinės filosofijos tematika ir dviejų Platono dialogų vertimus, skaitęs pranešimus tarptautinėse konferencijose Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Brazilijoje, Kinijoje. V. Bartninkas yra įgijęs filosofijos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete ir klasikinių mokslų magistro laipsnį su pagyrimu Kembridžo universitete.