Rūta Skyrienė
Asociacijos „Investuotojų forumas“ vykdomoji direktorė

Rūta Skyrienė yra užsienio investuotojų asociacijos „Investors Forum“ vykdomoji direktorė. Jau 16 metų ji yra atsakinga už asociacijos valdymą ir jos tikslų įgyvendinimą bei pagrindinę misiją – gerinti investicinį klimatą Lietuvoje. Jos didelė darbo patirtis ir platus ryšių tinklas valdžios įstaigose leidžia ją vadinti sprendimų priėmimo proceso eksperte Lietuvoje. Prieš tai 20 metų Rūta dirbo Finansų ministerijoje, „Societe Generale“ bei „Nordea“ bankuose užėmė vadovaujančias pareigas, buvo atsakinga už įvairius tarptautinio lygio projektus.
Šiuo metu jos pagrindinė darbo sritis – santykių su vyriausybe užmezgimas, kad būtų galima bendradarbiauti ir įvykdyti teigiamus pokyčius, kurie reikalingi norint pagerinti verslo sąlygas ir investicinę aplinką Lietuvoje.