Pieter van der Meché
Nyderlandų Sociokratijos grupės Šiaurės ir Rytų Europos padalinio direktorius

Sociokratijos grupės atestuotas sociokratinio valdymo konsultantas Pieter van der Meché padeda organizacijoms didinti sprendimų priėmimo struktūrų veiksmingumą. Šios struktūros padeda tvirtai įsipareigoti sprendimų įgyvendinimui, užtikrinti nepriekaištingą jų kokybę, rengti veiksmingus susitikimus, sutelkti dėmesį į klientus. Jos taip pat užtikrina aukšto lygio bendradarbiavimą ir pasitikėjimą tarp atskirų organizacijų ir jų viduje. Daugelį metų jis dirbo instruktoriumi ir konsultantu įvairiuose ekonomikos sektoriuose – pradedant žemiausiomis grandimis ir baigiant vadovų lygmeniu (daugiausia Nyderlanduose ir vokiškai kalbančiose šalyse).