Mindaugas Macijauskas
Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas

Mindaugas Macijauskas – valstybės kontrolieriaus pavaduotojas. Nuo 2002 iki 2018 metų jis ėjo įvairias pareigas Valstybės kontrolėje, dirbo valstybiniu auditoriumi, vėliau tapo Audito plėtros departamento direktoriumi. M. Macijausko kompetencijos sritys – strateginis planavimas, veiklos analizė ir vertinimas, rizikų valdymas, kokybės valdymo sistemos, veiklos auditas. Jis daug prisidėjo kuriant ir tobulinant Valstybės kontrolės veiklos procesus, buvo dviejų institucijai svarbių projektų – „Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standartą diegimas“ ir „Valstybės kontrolės veiklos planavimo informacinės sistemos kūrimas ir diegimas“ – vadovas. Nuo 2016 m. – Europos investicijų banko Audito komiteto narys.