Laurent Sens
EK socialinių reikalų ir įtraukties GD skyriaus vadovo pavaduotojas

Nuo 2013 m. Laurent Sens yra Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato Baltijos šalių ir Suomijos skyriaus vadovo pavaduotojas. Šis skyrius prisideda prie strategijos „Europa 2020“ bei ekonominės ir socialinės sanglaudos įgyvendinimo šiose šalyse vykdant Europos semestro ir struktūrinių fondų programas. Anksčiau Laurent Sens dirbo Europos socialinio fondo koordinatoriumi bei prisidėjo prie jo supaprastinimo. Prieš pradėdamas eiti pareigas Europos Komisijoje, jis dirbo nevyriausybinėje organizacijoje, kurioje vykdė vietos plėtros projektus, po to vadovavo struktūrinių fondų programai „Reuniono sala".