Dr. Jon Kvist
Roskildės universiteto Socialinių mokslų ir verslo fakulteto profesorius

Profesorius Jonas Kvistas yra paskelbęs daugybę straipsnių apie Šiaurės šalių gerovės modelį, socialines investicijas, europeizaciją ir lyginamuosius metodus. Jis yra vadovavęs tarptautiniams mokslinių tyrimų projektams, tarp jų – dviem Šiaurės ministrų tarybos finansuotiems projektams, susijusiems su Šiaurės šalių gerovės modelio analize. J. Kvistas yra atlikęs tyrimus Danijos Užimtumo ir Socialinių reikalų ministerijoms. Dėl puikaus socialinės ir darbo rinkos politikos Europoje išmanymo profesorius yra vertinamas kaip politinis patarėjas.