Dr. Jekaterina Navickė
Vilniaus Universiteto lektorė ir tyrėja

Dr. Jekaterina Navickė yra Vilniaus universiteto lektorė ir tyrėja. Pagrindinis tyrimo laukas: skurdo, nelygybės tyrimai, mokesčių-išmokų mikrosimuliacijos ir politikos poveikio vertinimas. Darbo patirtis  apima Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Esekso universiteto Socialinių ir ekonominių tyrimų institutą, Vilniaus universitetą. Ekspertinės paslaugos ir vertinimai anksčiau ar šiuo metu teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Europos Komisijos Jungtiniam tyrimų centrui, EBPO, Pasaulio Bankui, Europos socialinės politikos tinklui ir kt.