Eglė Butkevičienė
Valstybės kontrolės ES investicijų departamento vyr. patarėja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausioji patarėja Eglė Butkevičienė 9 metus atstovauja aukščiausiajai audito institucijai atliekant Europos Sąjungos investicijų auditus, užtikrindama teisinę auditų rezultatų kokybę.  Savo patirtimi dalinasi dalyvaudama ekspertų misijose, skirtose gerinti kitų Europos Sąjungos šalių narių institucijų administravimo gebėjimus pagal Europos Komisijos Techninės pagalbos ir keitimosi informacija programą (TAIEX REGIO PEER 2 PEER). Eglė įsitikinusi, kad bet kuris pokytis turės perspektyvą tik kurdamas ilgalaikę pridėtinę vertę.