Boris Cournède
EBPO Viešosios ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotojas

Paryžiaus aukštųjų mokyklų Ecole Normale Supérieure, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ir Paryžiaus Dauphine universiteto matematikos ir ekonomikos absolventas Borisas Cournède yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Viešosios ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotojas. Jis dalyvavo atliekant tyrimus mokesčių politikos, finansinio reguliavimo, fiskalinės politikos, struktūrinių reformų bei klimato kaitos srityse, yra paskelbęs išsamią analizę apie tai, kaip mokesčių reforma gali paskatinti spartų ir socialiai įtraukų ekonomikos augimą. Pasaulinės finansų krizės metu B. Cournède vadovavo EBPO grupei, kuri buvo atsakinga už finansų rinkas bei pinigų politiką. Jis taip pat yra ėjęs ekonomikos docento pareigas Prancūzijos aukštosiose mokyklose.