Konferencija SIGNALS 2020

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – kviečia į ketvirtąją tarptautinę valstybės tvarios plėtros konferenciją SIGNALS 2020. Šių metų konferencijos temas padiktavo pasaulinės aktualijos ir mūsų, aukščiausiosios audito institucijos, prioritetinės veiklos sritys:

  • Plenarinė sesija. MATOME TIKRĄJĮ VAIZDĄ (?)
  • Paralelinė sesija. KIEKVIENAS MOKINYS SVARBUS (?)
  • Paralelinė sesija. MAN RŪPI KLIMATO KAITA (?)

Plenarinėje sesijoje MATOME TIKRĄJĮ VAIZDĄ (?) kviesime diskutuoti apie duomenis ir jų svarbą viešojo valdymo srityse. Lietuvos ir užsienio pranešėjai pristatys savo šalių praktikas, pasidalys įžvalgomis, kodėl svarbu remtis objektyviais, visumą atspindinčiais duomenimis, gebėti juos teisingai suprasti ir interpretuoti. Šios sesijos metu taip pat bus įteikti apdovanojimai viešojo sektoriaus auditoriams už novatorišką sprendimą atliekant auditą. Paralelinėje sesijoje KIEKVIENAS MOKINYS SVARBUS (?) kalbėsime apie būtinybę užtikrinti kokybiškos švietimo sistemos prieinamumą kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo ekonominės padėties ar gyvenamosios vietos. UNESCO ir EBPO ekspertai dalysis įžvalgomis apie tai, kokią įtaką ugdymo kokybei daro inovacijos švietimo sistemoje, taip pat bus pristatyti Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos audito „Ar pokyčiai švietime lemia geresnius mokinių pasiekimus“ rezultatai. Paralelinėje sesijoje MAN RŪPI KLIMATO KAITA (?) kartu su Europos Audito Rūmų, Europos aplinkos apsaugos agentūros, Norvegijos klimato fondo ekspertais aptarsime, su kokiais iššūkiais susiduria ir kokias priemones šalys įgyvendina, siekdamos sumažinti klimato kaitos pokyčius. Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos atstovai apžvelgs, kokie tikslai klimato kaitos mažinimo srityje yra keliami Lietuvai ir kaip sekasi juos įgyvendinti. Per pertraukas vykstančių jungiamųjų sesijų SIGNALAI POKYČIAMS metu išgirsime skirtingų organizacijų atstovų, savo sričių žinovų, kurių veikla susijusi su sesijų temomis, patirtis ir pokyčių lūkesčius.

Konferencijoje išgirstus signalus Baigiamosios sesijos SIGNALAI POKYČIAMS metu apibendrins ir asmeninėmis įžvalgomis dalysis akademinės bendruomenės atstovai, visuomenės veikėjai ir aukščiausios audito institucijos atstovai.

Įvertindami galimus ribojimus dėl COVID viruso, šįmet SIGNALS 2020 planuojame organizuoti ir gyvai* (laikantis saugumo rekomendacijų), ir ją perkelti į el. erdvę. Konferencijoje nuotoliniu būdu bus galima dalyvauti per www.signals.lt, čia netrukus rasite ir daugiau informacijos apie konferenciją, o vėliau – ir konferencijos medžiagą.

* konferencijos vieta bus tikslinama.